FAQS

NEJČASTĚJI POKLÁDANÉ DOTAZY O MASE QUALIVO

Již více než 20 let švýcarská firma HOFMANN NUTRITION AG produkuje a implementuje systém prémiového masa QUALIVO, který se vyznačuje vysokým stupněm udržitelnosti. Tato značka získává na významu. Jürg Hofmann, majitel společnosti, odpovídá na Vaše dotazy.


Co Vás přimělo vytvořit prémiovou značku Qualivo a kdy jste zahájil tento projekt?

Bylo to již v roce 1995, kdy jsem ze svého pohledu spotřebitele a producenta speciálních krmných směsí nemohl najít na trhu typ masa, který by mi chutnal. Měli jsme k dispozici mnoho značek, ale žádná mě neuspokojovala. Proto jsem inicializovat projekt QUALIVO, abychom byli schopni zabezpečit nejkřehčí a nejšťavnatější maso na trhu. A to se, myslím, povedlo.


Co činí Qualivo tak odlišným od ostatních značek masa?

Celý rozdíl je v krmivu, které nakonec znamená zásadní rozdíl v tom, jak Vám bude chutnat na talíři. Díky krmení ovlivníme chuť a křehkost masa.


Jak jste dokázali ovlivnit chuť masa díky složení krmiva?

Jen díky špičkovému krmení. Seno a prémiové krmivo QUALIVO jsou zvířatům k dispozici bez omezení (ad libitum) pro hovězí a telecí dobytek, pro vepřový dobytek speciálně vybíráme základní krmné suroviny. Krmné směsi jsou jasně definovány a zakomponovány do produkčního systému. Krmné směsi Qualivo obsahují přírodní mikronutrienty HOKOVIT, které slouží k posílení imunitního systému, upravují trávení, kontrolují potenciální stresové situace, zvyšují výkon zvířat při výkrmu a mají dopad na kvalitu jatečně upraveného těla a kvalitu masa.


Co jsou přesně mikronutrienty a jak ovlivňují imunitní systém? Jaký je vztah mezi mikronutrienty a kvalitou masa?

Jedná se o speciální kvasnicové extrakty, výtažky z rostlin, byliny, speciální mastné kyseliny, polypeptidy, mlezivo a pojiva toxinů, vše z přírodních zdrojů. Výsledkem našeho výzkumu a vývoje v posledních 4 dekádách jsou mikronutrienty HOKOVIT, které posilují imunitní systém a zlepšují metabolismus zvířat. Tím pádem potřeba léků a ošetřování klesá. V krmivech Qualivo nepoužíváme žádné hormony nebo chemické růstové prostředky ani výživová antibiotika, neboť špičkové váhové přírůstky dosahujeme pomocí přírodních mikronutrientů HOKOVIT. S těmito mikronutrienty jsou zvířata zdravá, v dobrém stavu, klidná s velmi dobrými přírůstky. Výsledkem je vynikající křehkost a chuť masa. Přírodní mikronutrienty umožňují vyrábět maso bez reziduí antibiotik a léků.Proč povolujete v krmivu pouze seno a ne čerstvou trávu nebo siláž?

Navzdory všeobecnému mínění producentů, řezníků a konzumentů to není volný venkovní chov, který přináší nejlepší kvalitu masa. Skot krmený výhradně trávou často získá maso s tzv. "travnatou příchutí". Tuk zvířat chovaných venku, v porovnání s těmi, které jsou krmena zrním, obsahuje více těkavých sloučeniny, které vytvářejí méně oblíbenou chuť. Stejně tak krmení trávou nebo siláží vede k tvorbě nažloutlého tuku, který spotřebitelům nechutná. Z toho důvodu je seno lepší jako krmivo, než tráva. Seno představuje pro přežvýkavce ideální hrubou strukturu vlákniny. Dalším efektem sušení čerstvé trávy je nižší obsah karotenu (žlutá barva). V souladu s tímto, tráva nebo siláž není povolena v systému krmení Qualivo, pouze seno jako vláknina.


Jak lze viděl QUALIVO z ekonomického pohledu?

Zemědělci mohou získat lepší cenu, protože produkují kvalitnější maso. Ale lepší ceny a marže mohou dosáhnout i řezníci, obchodníci a restaurace, pokud dokáží prodat přidanou hodnotu tohoto masa.


Jaké druhy dobytka používáte a jak je zajištěna péče o zvířata?

Vzhledem k tomu, rozhodujícím pro chuť na talíři je krmivo, můžeme aplikovat náš systém na různé druhy skotu. Nejběžnější typ ustájení pro hovězí a telecí dobytek jsou stáje se 3 vrstvami podloží, na tvrdé podlaze je lůžko ze slámy, kde zvířata odpočívají a mají jednoduchý přístup ke korytům s krmením a k vodě. Dále se mohou projít ve výběhu a mají dostatek čerstvého vzduchu. Qualivo prasata jsou chována v prostorných světlých stájích s možností výběhu.


Tvrdíte, že značka Qualivo je prémiová a udržitelná, proč?

Krmné směsi Qualivo mohou být míchána bez sóji, takže kvůli produkci našeho masa nepotřebujeme kácet deštné pralesy. Sója může být ekonomicky nahrazena jinými typy rostlinných bílkovin a/nebo vedlejších produktů z výroby krmiv a potravin.

Pokud jsou přežvýkavci krmeni nejen trávou, siláží nebo jinými vlákninami, ale intenzivní a vyváženou stravu, je celý systém chovu šetrnější ke klimatu. Dokonale rovnovážné krmivo a intenzivní výkrm zvyšuje konverzi krmiva a rychlost růstu zvířat a proto optimalizuje spotřebu krmiva a využití pastevních pozemků. Pokud by zemědělci po celém světě přidali zrno do krmení svých zvířat a lépe kontrolovali pastvu jejich zvířat, což by znamenalo přechod na produktivnější systémy se sníženou úrovní využívání půdy, emise skleníkových plynů by mohla být snížena o 23% do roku 2030. To je výsledek studie, která byla provedena pod dohledem Mezinárodního institutu pro analýzu aplikovaných systémů (International Institute for Applied Systems Analysis) a která byla publikována v americkém vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Qualivo je prémie maso, protože je vyrobeno v rámci sledovatelného a kontrolovaného systému s důrazem na dobré životní podmínky zvířat. Vynikající kvalita krmiva znamená skutečný rozdíl na talíři, přičemž klíčovým parametrem masa je jeho stabilita v kvalitě a chuti. Velmi křehké a chutné bez chemických triků při výkrmu zvířat nebo zpracování a skladování masa.


Kde je Qualivo produkováno a kde se s ním obchoduje?

Today QUALIVO se dnes vyrábí ve Švýcarsku, Německu a v České republice. Mimo Qualivo hovězí dále produkujeme i Qualivo telecí a Qualivo vepřové maso. V těchto zemích můžete naše maso koupit nebo ochutnat v řadě specializovaných prodejen a restauracích.Proč řezníci a šéfkuchaři preferují značkové maso Qualivo? Jak jste schopni udržet jejich loajalitu?

Je nesnadné na trhu získat lepší nebo rovnocenný výrobek a ještě těžší je ho mít ve stabilní kvalitě. Stabilita v kvalitě masa je dosažena stejnou kvalitou krmení v čase a podobným věkem porážených zvířat. Základem loajality klientů je dodávka kontinuální standardní kvality v čase. To znamená kvalitu v křehkosti, chuti, barvě a struktuře masa při každém nákupu. Tyto vlastnosti musí každý skutečný značkový produkt mít.


Co můžete nabídnout producentům, řezníkům a obchodníkům?

Věřím, že udržitelná produkce, vyšší kvalita masa a image produkčního systému je rozhodující pro dnešní trh. Jsme přesvědčeni, že systém Qualivo znamená poctivou, promyšlenou, udržitelnou a kontrolovatelnou značku pro produkci špičkového masa. To je to, co můžeme nabídnou nejen licenčním partnerům.