Podmínky

 

Podmínky použití

Toto právní upozornění obsahuje pravidla používání portálu www.qualivo.ch, kterým společnost HOFMANN NUTRITION AG., se sídlem Industriestrasse 27, CH-4922 Bützberg Švýcarská konfederace, jakožto jeho vlastník, dává k dispozici uživatelům internetu za výhradním účelem poskytování informací o nabízených produktech a službách. Přístup a / nebo používání portálu zavazuje uživatele k úplnému přijetí těchto obecných podmínek, které platí, aniž jsou dotčeny specifické nebo zvláštní podmínky, které mohou být případně stanoveny. Pokud uživatel nesouhlasí s podmínkami používání, musí se zdržet přístupu a / nebo používání portálu.

Uživatelé

Ačkoli přístup a / nebo používání portálu nevyžaduje registraci uživatelů, je možné, že je používání určitých služeb podmíněno předchozím vyplněním registračního formuláře a použitím přístupového kódu obsahujícího uživatelský kód (přihlášení) a heslo, které obdržíte po dokončení procesu registrace.

Ve vztahu k procesu registrace a požadovaným údajům je uživatel povinen uvést a udržovat informace pravdivé, přesné, aktuální a v úplné podobě týkající se jeho identity a musí jakékoli změny sdělit společnosti HOFMANN NUTRITION AG. Uživatel se dále zavazuje, že bude pečlivě využívat uživatelský kód (přihlašovací jméno) a heslo, nezpřístupní je třetím stranám a upozorní HOFMANN NUTRITION AG. v případě jejich ztráty nebo krádeže a možného přístupu k nim třetím stranám, přičemž do výše uvedeného oznámení společnosti HOFMANN NUTRITION AG je jedinou odpovědnou osobou uživatel.

 

Duševní a průmyslové vlastnictví

Tyto webové stránky jsou majetkem společnosti HOFMANN NUTRITION AG.

Uživatel bere na vědomí, že HOFMANN NUTRITION AG. je výhradním vlastníkem, nebo držitelem příslušné licence pro obsah tohoto webu, tj. mimo jiné textů, zpráv, fotografií, vzorů, log, zdrojového kódu, grafiky, obrázků, kreseb, audia, videa, počítačových programů, multimediálních produktů, „vzhledu a chování“, značek, obchodních názvů a rozlišovacích znaků, které se zde objevují.

Přístup uživatele na tuto webovou stránku neznamená žádný typ vzdání se, přenosu, úplného nebo částečného převodu licence na uvedené duševní a průmyslové vlastnictví ani nezakládá žádná práva na užívání, úpravy, využívání, reprodukci, distribuci, veřejnou komunikaci, transformaci atd., bez předchozího písemného souhlasu příslušných vlastníků uvedených práv.

Uživatel je oprávněn přistupovat, prohlížet, tisknout, stahovat a ukládat obsah a / nebo prvky webových stránek výhradně pro své osobní, soukromé a neziskové účely, tj. bez komerčního účelu, pokud dodržuje označení původu a symbolu autorských práv a / nebo poznámky o duševním vlastnictví vlastníků.

Zasílání informací na portal, nebo samotným uživatelem e-mailem, faxem, poštou, prostřednictvím formulářů nebo jakýmkoli jiným způsobem, znamená z této jednoduché skutečnosti udělení společnosti HOFMANN NUTRITION AG. bezplatné, nevýhradní globální licence a to po celou dobu povolenou platnými právními předpisy a to za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně reprodukce, veřejné komunikace, distribuce, transformace, překladu, oznámení, odmítnutí nebo vymazání údajů, zveřejnění, začlenění do databází, komerční využití v jakémkoli formátu, prostředku nebo technologii, které jsou v současné době známy nebo které mohou být známy v budoucnu, zcela nebo částečně, týkající se těchto informací a obsahu, licenci, která umožní povolení začlenit a komercializovat takový obsah v podpoře, jako jsou CD-ROM, DVD, internet, papírové materiály a další. Uživatel také uděluje právo postoupit nebo sublicencovat uvedená práva třetím stranám.

Uživatel přebírá odpovědnost za to, že zaslané informace a / nebo obsah neporušují práva třetích stran ani neporušují žádné z platných předpisů, ani nezahrnují důvěrné informace a rovněž přebírají povinnost udržovat HOFMANN NUTRITION AG. a / nebo jeho zástupce, partnery, manažery, zmocněnce, zaměstnance atd. nepostižené a osvobozené od veškerých závazků, které mohou vyplývat z výkonu nebo jednání, legálního či jiného, ​​vyplývajícího z porušení práv třetích osob nebo platných právních předpisů.

Uživatel se zavazuje, že v zájmu zajištění ochrany uvedených práv nevymaže ani nezmění upozornění, jako jsou autorská práva, © a TM, objevujíci se na webových stránkách, na jakýchkoliv materiálech v nich obsažených, v jakékoliv ze služeb nebo informací získaných prostřednictvím těchto webových stránek.

 

Používání cookies

Pokud jde o používání souborů cookies, HOFMANN NUTRITION AG. informuje uživatele, že soubory cookies jsou používány při zobrazování různých obrazů a stránek tohoto webu. Cookies jsou malé textové soubory, které server může uložit na pevný disk počítače a získat tak některé informace o uživateli. Cookies může číst pouze web, který jej odešle do počítače. Není to spustitelný soubor a nemůže šířit obsah ani viry. HOFMANN NUTRITION AG. používá tato data s konečným cílem zlepšování svých služeb. Informace, které jsou ukládány tímto mechanismem, umožňují uživateli být rozpoznán při jeho dalších návštěvách webových stránek, jakož i zpřístupnit informace o datu a časech návštěv, měřit některé parametry provozu na samotné webové stránce a stanovit počet provedených návštěv, což umožňuje společnosti HOFMANN NUTRITION AG. informovat, soustředit se a přizpůsobovat služby, které nabízí nejefektivnějším způsobem. Použité soubory cookies jsou uloženy na pevném disku uživatele, ale data v nich obsažená nelze číst a nelze číst ani soubory cookies vytvořené jinými poskytovateli. Soubory cookies nejsou ani invazivní, ani škodlivé a lze je deaktivovat pomocí odpovídající akce, která se zobrazí v prohlížeči.

 

Odpovědnost

Uživatel souhlasí s tím, že používání portálu, obsahu a / nebo služeb je prováděno na jeho výhradní a výlučnou odpovědnost a že společnost HOFMANN NUTRITION AG. nezaručuje, že informace jsou přesné, úplné nebo aktuální; neexistuje žádná odpovědnost za dostupnost a nepřetržité fungování stejného obsahu nebo za začleněný obsah a / nebo služby; nemonitoruje ani nezaručuje nepřítomnost virů nebo jiných prvků, které by mohly vést ke změnám v počítačovém systému nebo elektronických dokumentech a souborech uložených v jeho počítačovém systému.

HOFMANN NUTRITION AG. vylučuje v celém rozsahu povoleném zákonnými ustanoveními veškerou odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které lze přičíst informacím na portálu a nedostatečné dostupnosti nebo kontinuitě portálu a obsahu a / nebo služeb v něm obsažených.

 

Přerušení, pozastavení a zrušení

HOFMANN NUTRITION AG. vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zajistil přístup a dostupnost portálu po všechny dny v roce. Vyhrazuje si však právo kdykoli změnit, vymazat, přerušit, pozastavit a / nebo zrušit přístup, služby a / nebo obsah portálu bez nutnosti předchozího upozornění.

 

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto obecné podmínky budou vykládány a používány v souladu se španělskými právními předpisy, kterými jsou obě strany výslovně podrobeny. Pokud předpisy umožňují stranám zříci se své vlastní legislativy a být podrobeny jiné, HOFMANN NUTRITION AG. a uživatel výslovně upouští od jakýchkoli dalších právních předpisů, které se na ně mohou vztahovat, s výhradou soudů města Bützberg.

 

© HOFMANN NUTRITION AG. 2020, Bützberg. Všechna práva vyhrazena.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen