Zákonné oznámení

Zákonné oznámení

Toto právní upozornění obsahuje pravidla používání portálu www.qualivo.ch, který společnost HOFMANN NUTRITION AG, sídlící na adrese Industriestrasse 27, CH-4922 Bützberg Švýcarská konfederace, jako vlastník tohoto portálu, dává k dispozici uživatelům internetu, za výlučným účelem poskytování informací o nabízených produktech a službách. Přístup a / nebo používání portálu zavazuje jeho uživatele a předpokládá úplné přijetí těchto obecných podmínek, které platí, aniž jsou dotčeny konkrétní podmínky nebo zvláštní podmínky, které mohou být stanoveny podle potřeby. Pokud uživatel nesouhlasí s podmínkami používání, musí se zdržet přístupu a / nebo používání portálu.

 

Totožnost vlastníka webových stránek

  • Název: HOFMANN NUTRITION AG.
  • Sídlo: Industriestrasse 27, CH-4922 Bützberg, Švýcarská konfederace

 

Ochrana osobních údajů

Za účelem používání a přístupu k části obsahu a / nebo služeb portálu, může HOFMANN NUTRITION AG. požadovat vyplnění formulářů, které zahrnují zacházení s údaji osobní povahy.

Vyplněním registračního formuláře a souhlasem kliknutím na tlačítko, jakož i odesláním jakýchkoli informací prostřednictvím jakéhokoli typu elektronického formuláře nebo e-mailem, faxem, sms atd., uživatel výslovně a jednoznačně vyjadřuje svůj souhlas s použitím osobních údajů za předpokladu, že budou začleněny do příslušného souboru a zpracovány pro jeho účely.

Používání této webové stránky je omezeno na dospělé, a proto, aby bylo možné s osobními údaji nezletilých osob nakládat, je základním požadavkem předchozí souhlas jejich rodičů, školitelů nebo zákonných zástupců, kteří jsou považováni za odpovědné za všechny činy prováděné nezletilými osobami na jejich odpovědnost.

Navzdory skutečnosti, že společnost HOFMANN NUTRITION AG přijala pravidla zabezpečení ochrany osobních údajů, musí si uživatel být vědom toho, že bezpečnostní opatření na internetu nejsou nevyvratitelná.

Uživatelé, kteří zpřístupnili své údaje, se mohou obrátit na společnost HOFMANN NUTRITION AG, která je odpovědná za jejich data, za účelem výkonu svých práv na přístup, opravu a vymazání údajů a nesouhlas s použitím a zveřejněním údajů, jakož i právo na odvolání uděleného souhlasu prostřednictvím písemné a podepsané žádosti zaslané na adresu: Industriestrasse 27, CH-4922 Bützberg Švýcarská konfederace. Žádost musí obsahovat následující údaje: Jméno a příjmení uživatele, korespondenční adresa, fotokopie dokladu totožnosti nebo cestovního pasu a konkrétní obsah uplatňovaného práva.

 

Zákon o službách informační společnosti

Společnost HOFMANN NUTRITION AG dává uživatelům „odkazy“ k dispozici pouze pro informativní účely, aniž by znali, sledovali, schvalovali nebo doporučovali obsah, produkty nebo služby nabízené webovými stránkami, na které jsou odkazy navázány.

Společnost HOFMANN NUTRITION AG proto nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah týkající se webových stránek, na které je z těchto webových stránek vytvořen odkaz.

Každá osoba, která na své webové stránky uvede odkaz na webové stránky společnosti HOFMANN NUTRITION AG, musí splňovat následující podmínky:

1. Jediný autorizovaný odkaz je na domovskou stránku, tj. www.qualivo.ch, proto jsou přímé odkazy zakázány.

2. O společnosti HOFMANN NUTRITION AG, jejich vedoucích, zaměstnancích nebo jejich produktech atd. nelze činit žádná nepravdivá, nepřesná nebo pomlouvačná prohlášení nebo sdělení, jež jsou v rozporu se zákonem, etikou nebo dobrými mravy.

3. Odkazy nejsou povoleny ze stránek s nelegálním nebo ilegálním obsahem,  rasistickým, ponižujícím nebo pornografickým obsahem atd.

4. Vytvoření odkazu neznamená, že existuje jakýkoli druh vazby nebo právního vztahu mezi společností HOFMANN NUTRITION AG a vlastníkem webových stránek, na kterých je zřízen.

5. HOFMANN NUTRITION AG nenese odpovědnost za obsah nebo služby nabízené na webových stránkách, ze kterých je odkaz vytvořen.

© HOFMANN NUTRITION AG. 2020, Bützberg. Všechna práva vyhrazena.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen